teologie sistematica
pr. lect. dr. Dan Sandu
LUCRARI
ACTIVITATE PASTORALA
ACTIVITATE DIDACTICA
PREDICI AUDIO
BLOG PERSONAL
COLABORARI
ERASMUS / SOCRATES
BIBLIOTECA
 
sufism
« inapoi

Articole si studii

 1. Elemente de mistica indica în sufism. Notiuni generale, în "Analele stiintifice ale Universitatii «Al.I. Cuza» Iasi" (serie noua) , tom II, 1993-1994.
 2. Anticiparea unei teme ecumenice europene în dialogul ecumenic local, în Reconcilierea în Hristos si consecintele spirituale pentru renasterea omului si a societatii , Trinitas, Iasi, 1995.
 3. Gender - o noua preocupare sau o noua piatra de poticneala, în "Candela Moldovei", IV, nr. 3- 4/1995.
 4. Fenomenul sectar, o preocupare ecumenica, în "Teologie si Viata", 5-7/1995.
 5. Biserica Angliei se confrunta cu o criza de vocatii, în "Candela Moldovei", V, nr. 9-10/1996.
 6. Premise crestine ale misticii musulmane, în "Analele stiintifice ale Universitatii «Al.I. Cuza» Iasi"(serie noua) , tom III, 1995-1996.
 7. Lacrimi de Craciun, în "Candela Moldovei", V, nr. 11-12/1996.
 8. Studiile teologice într-un colegiu din Occident, în "Candela Moldovei", VI, nr. 5-6/1997.
 9. Lumina si decadere în Apus, în "Candela Moldovei", VII, nr. 1/1998.
 10. Statutul cultic al femeii la evrei si situatia ei în Islam, în "Analele stiintifice ale Universitatii «Al.I. Cuza» Iasi" (serie noua) , vol. IV, 1997-1998, pp. 171-185.
 11. 50 de ani de libertate a religiei, în "Candela Moldovei", 9-10/ 1998, p. 29.
 12. The Saint Nicholas Ecumenical Institute in Iasi, în "Milton Keynes and Malvern Papers on Contemporary Society", October 1999.
 13. La Liberté de religion: don de Dieu et effort humain, în vol. Les Droits de l'homme, Dimension spirituelle et action civique , Institut Roumain pour les droits de l'homme, Bucharest, 2000, pp. 42-47.
 14. Festivalul Sfântului Olav, Trondheim, Norvegia, în "Candela Moldovei", 9-10/2000, pp. 14-15.
 15. Pilgrimage - Journey to Holiness of Life, în vol. Priveghind si lucrând pentru mântuire , Trinitas, Iasi, 2000, pp. 408-415.
 16. Catre o educatie crestina, în "Candela Moldovei", nr. 3-4/2001, p. 27.
 17. Psihologia convertirii adolescentilor, în "Analele stiintifice ale Universitatii «Al.I. Cuza» Iasi" (serie noua) , vol. II, 2002, pp. 121-129. [ citeste ]
 18. Un pelerinaj de primenire spirituala si documentare, în "Candela Moldovei" XII (2003), nr. 3-4, p. 17-18.
 19. Teologia si practica misiunii în Biserica azi. O tratare comparativa, in "Analele stiintifice ale Universitatii «Al.I. Cuza» Iasi" (serie noua) , VIII, Ed. Universitatii, Iasi, 2003, p. 45-52; republicat în rev. "Teologie si Viata", XII(LXXVIII)/2002, nr. 5-8, pp. 160-169. [ citeste ]
 20. Chemati la rugaciune - chemati la unitate, în "Candela Moldovei", nr. 1-2, 2003.
 21. Charta Oecumenica si Bisericile din România, în "Candela Moldovei", nr. 3-4/2003, p. 6.
 22. Trei teme dogmatice de dialog. Ecumenismul ca teologie la Parintele Dumitru Staniloae, în "Teologie si Viata", nr. 9-10/2003, pp. 69-54.
 23. Rugaciunea si viata, în "Candela Moldovei" , an XIII (2004), nr. 1-3, p. 11.
 24. Sufismul: o secta pacifista în islamul militant, în "Pax et Unitas", iulie-decembrie 2004, pp. 145-163. [ citeste ]
 25. Vrajitoria si practicile magice, forme suspecte de religiozitate, în "Teologie si Viata", XIV(LXXX)/2004, nr. 1-6, pp. 63-76. [ citeste ]
 26. Eastern Orthodox Theology and Practices Related to Ecological Issues, in "European Journal of Science and Theology", vol. 1, no. 2/2005, pp. 35-44. [ citeste - en ]
 27. Orthodox Monasticism in Moldavia, în "Community of the Resurrection", no. 4/2004, pp. 23-36.
 28. Viata - dar divin si responsabilitate umana în traditiile iudaica si crestina, în rev. "Candela Moldovei", XIV (serie noua)/2005, no. 6, pp. 10-11.
 29. Pentru o Europa durabila. Contributii ale Bisericilor Europene, în rev. "Candela Moldovei", XIV (serie noua)/2005, no. 6, p. 24.
 30. Sfânta Scriptura: limbaj si continut în dialogul ecumenic, în "Analele stiintifice ale Universitatii «Al.I. Cuza» Iasi" (serie noua) , tomul IX, Editura Universitatii "Al. I. Cuza", 2004, pp. 135-149.
 31. Hristologia pnevmatica la Sfântul Pavel, în "Pax et Unitas", ianuarie-iunie 2005, pp. 207 - 219. [ citeste ]
 32. A Spiritual "Pharmacy", în "Chrism", vol. 42, no. 2/2005, pp. 6-8. [ citeste - en ] [ citeste - ro ]
 33. Simpozionul "Biserica si Stat în românia si Europa de Est astazi", în "Candela Moldovei", XVI (2005), nr. 10-11, pp. 35-36.
 34. Mahomed - Profilul unui profet, în volumul colectiv Analele Stiintifice ale Universitatiii "Al.I.Cuza" din Iasi, Tomul X, Editura Universitatii "Al.I.Cuza" Iasi, 2005, pp. 511-530. [ citeste ]
 35. Transcendenta si iconomia Sfintei Treimi. O exegeza pe marginea teologiei lui Jurgen Moltmann, în revista "Studii Teologice", seria a III-a, anul II (2006), nr. 1, pp. 27 - 63. [ citeste ]
 36. Participare la Al VII-lea Congres al Facultatilor de Teologie Ortodoxa, organizat în Joensuu, Finlanda. Referatul Romanian Orthodoxy at the Crossroads: Past and Present in the Higher Theological Education.[ citeste ]
 37. Unitatea crestinilor promoveaza pacea in lume, în "Candela Moldovei", Anul XIV, seria a II-a, nr.1-4, 2006, pp. 13-14.
 38. Al VII-lea Congres al Facultatilor de Teologie Ortodoxa, în "Candela Moldovei", seria a II-a, nr. 6-7, 2006, pp. 20-21.
 39. Eastern Orthodox Theology and Practices Related to Ecological Issues, în volumul colectiv Analele Stiintifice ale Universitatiii "Al.I.Cuza" din Iasi, Tomul X, Editura Universitatii "Al.I.Cuza" Iasi, 2005, pp. 373-393. Republicat in "Logos" - Journal of Patriarchate of Georgia, no. 4, 2007 [ citeste ]
 40. Cultul crestin si mediul înconjurator, în vol. Stiinta, tehnica si arta conservarii si restaurarii patrimoniului cultural, Editura Universitatii "Al.I.Cuza" Iasi, 1997.
 41. Ortodoxia ca viata si imagine. Traditia si vocatia ei în prezent, în vol. Stiinta, tehnica si arta restaurarii si conservarii, vol. II, Ed. Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi, pp. 261-271.
 42. Cununia - Taina comuniunii eterne, în volumul Nunta – Ghid pentru organizarea perfecta, Editura Samia, Iasi, 2006, pp. 15-37.
 43. Ortodoxia româneasca la rascruce. Trecut si prezent în educatia teologica, în volumul Analele stiintifice ale Universitatii Al.I.Cuza, Ed. Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi, 2006, pp. 425-447.
 44. Un alt mod de a dialoga: prin har spre transformare. Consideratii pe marginea lucrarilor celei de-a Noua Adunari Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor, in volumul Analele stiintifice ale Universitatii Al.I.Cuza, Ed. Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi, 2006, pp. 642-665.
 45. "Al Domnului este pamântul si plinirea lui!" (Psalm 23,1.) Repere pentru o eco-teologie dogmatica si sociala, în volumul colectiv Cosmosul intre frumos si apocaliptic, Editura Reintregirea, Alba Iulia, 2007. Publicat in traducere engleza ca "The Earth is the Lord’s, and everything in it!" Benchmarks for a Dogmatic and Social Eco-Theology, in Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, Edition on line, www.jirrs.org., 2007.
 46. Chip luminos al Ortodoxiei în Occident: Episcopul Kallistos Ware, în revista "Altarul Reîntregirii", nr. 2, 2007.
 47. Cunoasterea prin experienta la Capadocieni.[ citeste ], 2009
domatica
ecumenism
copyright © 2007 - Dan Sandu
pr. dr. Dan SanduRomanaEnglish